,,ZNICZ 2017" - ostrzeżenia i zmiany w organizacji ruchu - 2017 - KPP Zambrów

,,ZNICZ 2017" - ostrzeżenia i zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 26.10.2017

Co roku Policja organizuje akcję „Znicz”, której celem jest uświadomienie społeczeństwu mogących wystąpić zagrożeń i zadbanie o porządek oraz bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Akcja „Znicz 2017” w tym roku rozpocznie się w piątek – 27 października i potrwa do 2 listopada.

1 listopada obchodzić będziemy dzień Wszystkich Świętych. W związku z tym wszystkim niezmotoryzowanym przypominamy, że w Zambrowie zorganizowana zostanie specjalna linia autobusowa dowożąca mieszkańców na cmentarze mieszczące się przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. Kulbata. Przejazd będzie bezpłatny. Wzmożone kontrole i działania ,,Znicz 2017” Policja zaczyna od piątku 27 października do 02 listopada 2017r.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących od wtorku 31 października od godz.12 zmianach organizacji ruchu w pobliżu zambrowskiego cmentarza parafialnego. Zmiany będą obowiązywały do piątku 03 listopada do godziny 12:00.
Z ruchu całkowicie wyłączony będzie krótki odcinek ul. Cmentarnej, od skrzyżowania z ul. Obrońców Zambrowa do cmentarza oraz odcinek ul. Ks. Krajewskiego, biegnący wzdłuż muru cmentarza parafialnego: od skrzyżowania z ul. Ostrowską do końca muru cmentarza. Na powyższych odcinkach ulic obowiązuje zakaz ruchu pojazdów. Zakaz ten nie dotyczy dojazdu mieszkańców do posesji, firm posiadających zezwolenia na handel w tych dniach pod cmentarzem i osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe wyznaczone są wzdłuż ul. Ostrowskiej na odcinku od wyjazdu ze stacji paliw „Orlen” do skrzyżowania z ul. Ks. Krajewskiego. Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Ostrowskiej – w obrębie cmentarza komunalnego.
Prosimy wszystkich zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji.

Pieszych wędrujących poboczami – tym bardziej, że zmierzch (po zmianie czasu) zapada bardzo szybko, obowiązują przepisy odnośnie używania elementów odblaskowych przez osoby piesze poruszające się poza obszarem zabudowanym.

 

Źródło: mapki zambrow.org