Ślubowanie klasy policyjnej w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie

Data publikacji 24.11.2017

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie wzięli udział w uroczystości ślubowania uczniów klasy mundurowej o profilu policyjnym. Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie, we wrześniu bieżącego roku, podpisała kontynuację porozumienia z Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie w zakresie edukacji policyjnej. W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Zambrowskiego Pan Maciej Robert Rosiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Maciej Krajewski oraz licznie zaproszeni goście.

Dziś w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie o godz. 11:00 odbyło się uroczyste ślubowanie młodzieży klasy mundurowej o profilu policyjnym i pożarniczym. Uczniowie tej szkoły przez najbliższe dwa lata będą nie tylko zgłębiać tajniki służb mundurowych, ale również dawać przykład dobrej, obywatelskiej postawy. W pierwszej części uroczystości przedstawiona została: historia szkoły i zasady współpracy Szkoły im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Zambrowskiego Maciej Robert Rosiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Maciej Krajewski oraz liczni zaproszeni goście. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpił kluczowy elementem spotkania - ślubowanie uczniów. Rangę uroczystości podniósł pokaz musztry zaprezentowany przez uczniów klasy o profilu policyjnym. Następnie zambrowscy funkcjonariusze omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz promowali służbę w policji ,,Zostań jednym z nas”.