Wakacyjnie z zambrowską Policją - 2018 - KPP Zambrów

Wakacyjnie z zambrowską Policją

Data publikacji 29.06.2018

Funkcjonariusze zambrowskiej Policji w związku z okresem wakacyjnym spotkali się z dziećmi i młodzieżą podczas półkolonii w Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas”. Mundurowi przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą w ramach działań ,,Kręci mnie bezpieczeństwo...", ostrzegają przed skutkami zażywania środków psychoaktywnych omawiając działania ,,Mam wybór... wybieram rozsądek" oraz przypominają o zasadach bezpieczeństwa na drogach.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie podczas dwudniowych działań spotkali się z dziećmi i młodzieżą przy Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie. Spotkania dotyczyły szeroko rozumianego bezpieczeństwa, poruszania się po drogach, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji w ramach działań ,,Kreci mnie bezpieczeństwo...nad wodą" oraz o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych w związku z realizacją programu ,,Mam wybór...wybieram rozsądek". Policjanci w teorii i praktyce przekazali słuchaczom podstawowe zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.  Podczas spotkania, w ramach programu Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa została zorganizowana "Gra Edukacyjna", w której należało wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Mundurowi przypomnieli również o obowiązku posiadania elementów odblaskowych, o tym jak należy zachowywać się nad wodą, na wsi, a także apelowali o rozsądne korzystanie z internetu. Uczestnikom spotkań przekazano materiały edukacyjne oraz elementy odblaskowe.