KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAMBROWIE MA NOWEGO ZASTĘPCĘ KOMENDANTA - 2018 - KPP Zambrów

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAMBROWIE MA NOWEGO ZASTĘPCĘ KOMENDANTA

Data publikacji 27.08.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie odbyła się uroczystość, podczas której Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, wręczyli podkomisarzowi Mariuszowi Głębockiemu rozkaz o powołaniu go na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie.

Dziś, w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie odbyła się uroczystość objęcia stanowiska przez nowego Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, wspólnie z nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, wręczyli podkomisarzowi Mariuszowi Głębockiemu rozkaz o powołaniu go na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie. Pan Minister, jak również szef podlaskiej Policji życzyli podkomisarzowi Mariuszowi Głębokiemu powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych.

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie podkomisarz Mariusz Głębocki rozpoczął służbę w 2004 roku. Przez wszystkie lata swojej służby w Policji związany był z pionem prewencji. Służbę swoją zaczynał, jako funkcjonariusz w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. Od 1 lutego 2012 roku podkomisarz Mariusz Głębocki został Kierownikiem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, a od 1 kwietnia 2014 roku Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji. Od 23 lutego 2018 roku zostały mu powierzone obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie.

Podkomisarz Mariusz Głębocki jest żonaty i ma jedno dziecko. Interesuje się  sportem, głównie piłką nożną.