,,Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę!” to temat spotkań zambrowskiej policji z młodzieżą.

Data publikacji 18.10.2018

Funkcjonariusze i pracownicy zambrowskiej policji w związku z przypadającym na dzień 18 października Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi oraz Międzynarodowym Dniem Mediacji spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół Nr I oraz w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi oraz przypadający w tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji. Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przeprowadzili cykl spotkań z uczniami Zespołu Szkół Nr I oraz w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Podczas prelekcji informowano młodzież o sposobach rozwiązywania sporów za pomocą bezstronnego mediatora. Rozmowy z uczniami miały na celu przede wszystkim uświadomienie młodzieży jak ważne jest odpowiedzialne planowanie wyjazdu za granicę w celu podjęcia np. „dorywczej” pracy zarobkowej. Uczniowie usłyszeli też o miejscach i instytucjach udzielających pomocy ofiarom przestępstw za granicą. Spotkanie miało na celu wyjaśnić na czym polega handel ludźmi szczególnie zwracając uwagę na tzw. „sex-biznes”, „obozy pracy”, „handel organami” oraz nielegalne zatrudnienie. Funkcjonariusze chcieli uświadomić młodzieży zagrożenia płynące z twz. ,,ryzykownych” zachowań, zażywania środków psychoaktywnych oraz rodzaj i ilość niebezpieczeństw w trakcie szukania pracy za granicą. Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy ponieważ po maturze młodzież często wyjeżdża za granicę aby zarobić na studia.  

Spotkanie z młodzieżą klas maturalnych było doskonała okazją do zachęcenia młodych ludzi aby wstąpili w szeregi Policji. Mundurowi przybliżyli młodym ludziom na czym polega służba policjanta co wywołało duże zainteresowanie wśród słuchaczy.