,,ZNICZ 2018" - ostrzeżenia i zmiany w organizacji ruchu - 2018 - KPP Zambrów

,,ZNICZ 2018" - ostrzeżenia i zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 29.10.2018

Co roku Policja organizuje akcję „Znicz”, której celem jest uświadomienie społeczeństwu mogących wystąpić zagrożeń i zadbanie o porządek oraz bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Akcja „Znicz 2018” w tym roku rozpocznie się w środę 31 października i potrwa do 4 listopada.

1 listopada obchodzić będziemy dzień Wszystkich Świętych. W związku z tym wszystkim niezmotoryzowanym przypominamy, że w Zambrowie zorganizowana zostanie specjalna linia autobusowa dowożąca mieszkańców na cmentarze mieszczące się przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. Kulbata. Przejazd będzie bezpłatny. Wzmożone kontrole i działania ,,Znicz 2018” Policja zaczyna od środy 31 października do 04 listopada 2018r.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących od wtorku 30 października od godz. 14:00 zmianach organizacji ruchu w pobliżu zambrowskiego cmentarza parafialnego. Zmiany będą obowiązywały do poniedziałku 05 listopada do godziny 12:00.
Z ruchu całkowicie wyłączony będzie krótki odcinek ul. Cmentarnej, od skrzyżowania z ul. Obrońców Zambrowa do cmentarza oraz odcinek ul. Ks. M. Krajewskiego, biegnący wzdłuż muru cmentarza parafialnego: od skrzyżowania z ul. Ostrowską do końca muru cmentarza. Na powyższych odcinkach ulic obowiązuje zakaz ruchu pojazdów. Zakaz ten nie dotyczy dojazdu mieszkańców do posesji, firm posiadających zezwolenia na handel w tych dniach pod cmentarzem i osób niepełnosprawnych.  Wjazd od strony ul. Ostrowskiej będzie zabroniony.
Miejsca parkingowe wyznaczone są wzdłuż ul. Ostrowskiej na odcinku od wyjazdu ze stacji paliw „Orlen” do skrzyżowania z ul. Ks. M. Krajewskiego. Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Ostrowskiej – w obrębie cmentarza komunalnego.
Prosimy wszystkich zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji.
Pieszych wędrujących poboczami – tym bardziej, że zmierzch (po zmianie czasu) zapada bardzo szybko, obowiązują przepisy odnośnie używania elementów odblaskowych przez osoby piesze poruszające się poza obszarem zabudowanym.

Poniżej zamieszczamy schematyczne mapki przedstawiające czasową zmianę organizacji ruchu w okresie Świąt Wszystkich Świętych na terenie Zambrowa.

Źródło:mapka - zambrów .org