Kierownictwo - KPP Zambrów

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZAMBROWIE

                                                                                   

 insp. Anna Bajeńska

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZAMBROWIE

                                                                                 

 podkom. Mariusz Głębocki