Wydział Prewencji - Prewencja - KPP Zambrów

Wydział Prewencji

Data publikacji 13.09.2013

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ZAMBROWIE

 Telefon sekretariat: 86 474 19 42

Naczelnik Wydziału Prewencji
kom. Bogdan Iwanowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
 p.o. podkom. Przemysław Chojnicki