Ćwiczenia obronne ,,EGIDA - 18” - 2018 - KPP Zambrów

Ćwiczenia obronne ,,EGIDA - 18”

Data publikacji 01.10.2018

20 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „EGIDA - 18” w Zambrowie. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W minioną niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w 5 jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-18”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Ćwiczenie pod kryptonimem - „EGIDA-18” było przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

W Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie, ćwiczenia obronne wspierali byli żołnierze Grom-u z Ośrodka Szkoleniowego Grom Group w Czerwonym Borze oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Głównymi założeniami ćwiczenia było zapoznanie uczestników z zadaniami, obowiązkami i uprawnieniami osób posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Rezerwistów zapoznano również z podstawami prawnymi oraz warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów. Kolejnym etapem szkolenia było zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.